Video

Articles

 Unos primljenog računa za redovne troškove u programu
Unos primljenog računa za redovne troškove u programu - program Minimax
 Unos avansnog PR
Unos avansnog primljenog računa - program Minimax
 Unos PR konačnog računa (avans)
Unos PR konačnog računa (avans) - program Minimax
 Unos primljenog računa koji je plaćen preko blagajne
Unos primljenog računa koji je plaćen preko blagajne - program Minimax
 Unos PR računa za redovne troškove sa više vrsta troškova
Unos PR računa za redovne troškove sa više vrsta troškova - program Minimax
 Evidentiranje PR za prijem robe na zalihe u programu Minimax
Evidentiranje PR za prijem robe na zalihe u programu Minimax - program Minimax
 Unos PR na zalihe od dobavljača koji nije u sistemu PDV
Unos PR na zalihe od dobavljača koji nije u sistemu PDV - program Minimax
 Evidentiranje PR za prijem robe na zalihe u programu Minimax
...
 E-računi veza sa Minimax programom
E-računi veza sa Minimax programom